Black Sheep/Fabrik38 – Ung filmproduktion


Filmproduktion

Hos oss får du möjlighet att genomföra ditt filmprojekt. Här är alla välkomna oavsett vilken berättelse eller film du vill göra.

Fabrik38 – Ung filmproduktion riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern.

Verksamhet

Vi ger support, handledning och är ett stöd under hela processen. Det kan vara manusstöd, planering inför inspelning eller support om du ska göra projektansökning hos andra regionala resurscentrum eller finansiella aktörer.

Vi har tillgång till professionell filmteknik och redigeringsmöjligheter som är gratis för vår målgrupp att låna.


Vår målsättning är att erbjuda utrustning och hjälp utifrån den nivå du befinner dig på. Tekniken ska inte sätta några gränser varför vi tillhandahåller såväl enklare kameror och videoredigering, som den mer avancerade filmutrustningen för dig som ska göra ett större projekt.

Vi vill vara den första instans, där alla ska känna sig välkomna och utan krav ska få möjlighet att testa, misslyckas och utvecklas. Möjliggöra och vara en språngbräda för unga filmare så att de kan utvecklas inom sitt intresse.


Kontakt

Black Sheep
Martin Klevegård
martin.klevegard@solna.se