Fabrik38 – Ung filmproduktion

Ny lokal på Hagalundsgatan 38A

Har du frågor hör av dig till 072-58 31 660 eller vår mejl blacksheepsolna@solna.se

Vilken film vill du göra?

På Fabrik38 får du möjlighet att genomföra ditt filmprojekt. Här är alla välkomna oavsett vilken berättelse eller film du vill göra, om du är en etablerad ung filmare eller om detta är ditt första filmprojekt.

Fabrik38– Ung filmproduktion riktar sig till dig i gymnasieåldern.

Verksamhet

Vi ger support och handledning. Arrangerar kurser i samverkan med Solna kulturskola och är ett stöd under hela processen. Det kan vara manusstöd, planering inför inspelning eller support om du ska göra projektansökning hos andra regionala resurscentrum eller finansiella aktörer.

Vi har tillgång till professionell filmteknik och redigeringsmöjligheter som är gratis att låna.

Vår målsättning är att erbjuda utrustning och hjälp utifrån den nivå du befinner dig på. Tekniken ska inte sätta några gränser varför vi tillhandahåller såväl enklare kameror och videoredigering, som den mer avancerade filmutrustningen för dig som ska göra ett större projekt.


Vi ger förutsättningarna för ett ungt, fritt och kreativt filmskapande utan gränser, med plats för allas berättelser.

Vi ger utrustning och support för unga filmare.


Kontakt

Martin Klevegård
martin.klevegard@solna.se